sluiten
23 januari '18

Librettist Glenn Desmedt is gefascineerd door Rubens

Een tipje van de sluier

Als schilder, zakenman, diplomaat en homme aux femmes van de Gouden Eeuw, kruiste hij het pad van de groten der aarde tijdens de woelige jaren van de tachtigjarige oorlog en slaagde hij erin om zijn eigen onmiskenbare stempel te drukken op zijn tijd. 

Zijn mythe wierp haar schaduw over velen van zijn tijdgenoten: de mindere goden, de vele uitstekende schilders die echter zijn genie ontbeerden en die de geschiedenis vergaten, hoewel ze soms Rubens' naaste medewerkers waren en het hun handen waren die onder zijn leiding menig meesterwerk produceerden. Dat kweekt frustratie, woede en naijver. 

Diezelfde schaduw - van Rubens, de legende - onttrekt ook iemand anders aan het oog: Pieter Pauwel, de man van vlees en bloed, alleen echt bekend aan zijn intieme kring van familieleden en vrienden. Wie was hij? Wat dreef hem? Wat betekende zijn legende voor hemzelf? Was hij gelukkig? 

Ontdek het antwoord op deze vragen en veel meer: kom kijken naar Rubens!